Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Vilka är verksamhetens mål?

Äsperödsskolan är en F- 6 skola med ca 300 elever. Den ligger i östra Uddevalla med närhet till skog och mark där vi har en egen skolskog.  Personalen som arbetar här har hög behörighet och är engagerad och utvecklingsbenägen. Vi kännetecknas av en organisation med en klass i varje åldersgrup där vi arbetar i team med flera professioner. Vi har skolövergripande projektarbeten och alla klasser har utelektioner minst en gång per vecka. Detta bidrar till gemenskap och trygghet som gynnar en högre måluppfyllelse. Vår utvecklade verksamhet har stort fokus på rastaktivitet och trivsel som medför trygghet och studiero. Vår fritidsverksamhet består av 4 avdelningar som arbetar samverkande med varandra och skolverksamheten.

Vilka mål arbetar befattningsinnehavaren mot inom ramen för verksamhetens mål och vilka ansvarsområden har hon/han?

På fritids arbetar vi med rastverksamhet mot målet Trygghet och studiero. Fritids har en ledande roll i detta arbete då rastaktiviteter och rastvärd ingår i huvuduppdraget på fritids. Fritids samverkar med skola genom olika projekt. Detta ska öka samsynen på skolan och öka måluppfyllelsen hos våra elever.

Vilka arbetsuppgifter ingår för att uppfylla de mål befattningsinnehavaren har?

Din arbetsdag i skolverksamheten styrs främst av idrottslektioner och rastaktiviteter. Du kommer ingå i ett arbetslag med personal från fritidshemmet. Under arbetsdagen samverkar du med lärare, elevassistenter, socialpedagog och studiehandledare. På fritids får du ett ansvar över en avdelning tillsammans med kollegor med allt vad det innebär inom planering, föräldrakontakt och fritidsaktiviteter. innebär i verksamheten.

Kravspecifikation

Fritidspedagogexamen alternativt Lärarexamen mot tidigare år inriktning mot fritidshem, samt lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Du får gärna ha kunskap/erfarenhet kring utomhuspedagogik och IKT. Har du även behörighet i ytterligare skolämne är det meriterande. Vi vill också att du speglar läroplanens värdegrund med ett gott förhållningssätt. Du är flexibel och lösningsfokuserad, samt har förmågan att skapa engagemang och delaktighet. Tydlighet och struktur är bra egenskaper som gynnar vår verksamhet. Du skall vara serviceininriktad och kommunikativ med fokus på samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elever.

Kompetenser

Förmågor som vi värdesätter hos våra medarbetare är:

Självständighet
Initiativtagande
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Empatisk förmåga
Ledarskap
Tydlig
Strukturerad
Kreativ

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde januari 2020
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/459
Kontakt
  • Maria Dahlgren, 0522-69 66 22
Publicerat 2019-11-08
Sista ansökningsdag 2019-11-21

Tillbaka till lediga jobb