Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Uddevalla – en plats för hela livet 

Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.  

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla. 

Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.  

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! 

Om verksamheten
Avdelning vuxen och funktionshinder är en del av Socialtjänsten och består av myndighetsutövning för vuxna och LSS (barn och vuxna) samt utförare inom missbruk och socialpsykiatri. Avdelningen leds av avdelningschef samt sju enhetschefer. 

Vi söker nu en vikarierande enhetschef till det kommunala boendestödet som har som mål att arbeta tillsammans med den enskilde i dennes hem och att stötta till ett fungerande och självständigt liv. Målgruppen är personer med psykisk funktionsvariation samt personer tillhörande personkrets 1 och 2. Boendestödet befinner sig i en spännande utveckling där verksamheten ska breddas ytterligare för att kunna möta målgruppen föräldrar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar tillsammans med familjebehandlare inom barn och unga (SUF). Idag bedrivs delar av boendestödet av privat aktör (genom LOV). Efter politiskt beslut kommer allt boendestöd utföras i kommunal regi och därför kommer verksamheten utökas och växa under hösten vilket också kommer att medföra en lokalflytt. Utöver detta befinner sig avdelningen som helhet i ett utvecklingsarbete kring hur vi på bästa sätt utifrån organisation, kompetens och tillgängliga resurser kan möta de individuella behov som finns hos brukarna. I Uddevalla arbetar vi aktivt för hemmaplanslösningar framför köpt vård och det ställs höga krav på att utförarverksamheten anpassar utbud och verksamhet utifrån de behov vi möter hos våra brukare.

Du kommer ingå i avdelningens ledningsgrupp och ansvara för avdelningens och verksamhetens mål. Vill du bli en del av en positiv, energisk och drivkraftig ledningsgrupp med målsättningen att skapa framtidens socialtjänst med fokus på utveckling av insatser på hemmaplan, då är du välkommen att söka denna tjänst!

Arbetsuppgifter

Du kommer att ansvara för det kommunala boendestödet, i dagsläget 9 medarbetare men som kommer utökas till närmare det dubbla under hösten. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och är aktiv och drivande i samverkan för att säkerställa en verksamhet av god kvalitet. Till din hjälp har du en verksamhetspedagog som tillhandahåller metodstöd för arbetsgruppen samt avlastar och stöttar dig kring verksamhetsfrågor, kvalitets- och ledningssystem osv.

Då socialtjänsten har ett tydligt uppdrag att insatser ska ske på hemmaplan, medför det ett aktivt utvecklingsarbete i nära samarbete med enheten för myndighetsutövning.
I chefsuppdraget ingår att driva ett kunskapsbaserat, systematiskt och kreativt utvecklings- och kvalitetsarbete. Du behöver ha ett nära ledarskap och att du genom detta kan engagera, entusiasmera och verka för en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Du arbetar aktivt för att öka brukarnas inflytande och delaktighet och har ett gott samarbete med närstående och företrädare. I uppdraget ingår ett operativt ansvar för verksamhetens alla delar, ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhet. Du arbetar med mål och styrning, månadsmått, ekonomi och uppföljning där du regelbundet rapporterar till din avdelningschef. Samverkan internt och externt är centralt för ett gemensamt resursutnyttjande och för den enskildes bästa.

Kvalifikationer

Du har adekvat högskoleutbildning motsvarande socialpedagog/socionomexamen och du vill aktivt delta i vårt utvecklingsarbete. Du drivs av ett stort engagemang för våra brukare och dina medarbetare. Du ser dialog och kommunikation som centrala ledningsverktyg för att skapa goda relationer och fungerande samverkan. Du är väl insatt i den lagar och förordningar som gäller inom fältet boendestöd. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och önskar att du har ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är trygg i ditt ledarskap och är strukturerad, tydlig och lyhörd. Meriterande är tidigare erfarenhet av att ha varit ledare eller chef. Körkort är ett krav för denna tjänst.    

Det är önskvärt att du har kunskap och erfarenhet inom området psykisk funktionsnedsättning, missbruk och samsjuklighet.

Övrigt

Intervjuer kommer att genomföras 20/6 och 21/6.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/313
Kontakt
  • Malin Normann, 0522-695800
Facklig företrädare
  • Nås via kommunens växel, 0522-696000
Publicerat 2023-05-24
Sista ansökningsdag 2023-06-18

Tillbaka till lediga jobb