Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 57 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Vi söker ny sektionschef!

En av våra två nuvarande sektionschefer har valt att gå vidare till nya utmaningar och vi söker nu en efterträdare! Verksamheten står inför flera spännande utvecklingsområden, samtidigt som det ekonomiska läget ska hanteras. Du vill vara med och driva dessa frågor där målet hela tiden är att göra skillnad för våra elever.  

Nämnden har gett verksamheten ett tydligt uppdrag och det är att ha en god måluppfyllelse, att eleverna upplever trygghet och studiero och att eleverna ges förutsättningar att kunna fortsätta sina studier vid gymnasiet. Stort fokus läggs därför på att skapa likvärdiga förutsättningar för våra enheter.  Genom ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete följer vi upp hur utvecklingen går framåt.  

Om oss 

Det finns en verksamhetschef med det övergripande helhetsansvaret.  De två sektionscheferna är chefer för de 26 rektorerna/enhetscheferna med chefsansvar för hälften av dem vardera. Fördelningen är huvudsakligen gjord utifrån kommunens geografi.  

Det är ett tätt samarbete mellan sektionscheferna. Du kommer att ingå i grundskolans ledningsgrupp. Till verksamheten finns dessutom följande stödverksamheter knutna:  

 • Central elevhälsa 
 • Administration 
 • Utvecklingsenhet 
 • HR-enhet  
 • Ekonom  

Därutöver finns centralt placerade funktioner med uppdrag att stödja hela förvaltningen.   

Ansvarsområden 

Du ska  

 • Tillse att fattade beslut genomförs i verksamheterna samt att uppsatta mål nås utifrån givna resurser från nämnd, förvaltningsledning och grundskolans ledningsgrupp 
 • Arbeta för att rektorer/enhetschefer ska få rätt förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag utifrån statlig och kommunal styrning   
 • Ansvara för dialog och samarbeta med verksamhetschef och deltagare i grundskolans ledningsgrupp för att rektor/enhetschef ska nå de långsiktiga verksamhetsmålen utifrån det kommunala och statliga uppdraget   

Detta innebär att du ansvarar för   

 • Arbetsmiljön för rektor/enhetschef   
 • Att stödja rektorer/enhetschefer i det dagliga arbetet   
 • Rekrytering av rektor/enhetschef vid behov 
 • Att bidra till att grundskolans ledningsgrupp gemensamt prioriterar resurser som leder till att rektor/enhetschef får stöd utifrån det kommunala och statliga uppdraget   
 • Att följa upp att rektor/enhetschef uppfyller sina uppdrag utifrån lagkrav, styrdokument och kommunala rutiner 
 • Se till att verksamheten och medarbetare får ta del av relevant information för att kunna fullgöra sitt uppdrag/ansvar    
 • Ekonomin inom tilldelad budget  
 • Att utgå från ett tydligt elevperspektiv 

Vi förväntar oss detta av dig

 • Ett tydligt elevperspektiv och följsamhet gentemot skollag, styrdokument, rutiner, strukturer och likvärdighet 
 • Du värnar om en tydlig transparens i processer och beslut  
 • Du följer Uddevalla kommuns värdegrund där vi arbetar utifrån öppenhet, respekt och professionalitet  

Vi söker dig som har ett starkt engagemang och en drivkraft för utbildning och utveckling av människor. Du har lätt att skapa relationer och samarbeta med övriga medarbetare. Du är duktig på analys och att arbeta med strategiska frågor.  

Erfarenhet från och intresse av ekonomisk och organisatorisk styrning samt uppföljning är av vikt för att trivas i rollen som sektionschef. Du är också en trygg och modig ledare som är kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap. Du har god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. 

Kvalifikationer 

För att trivas i rollen innehar du en relevant högskoleutbildning, dokumenterad ledarerfarenhet och vi ser gärna att du är van att driva lednings- och utvecklingsarbete inom skolans värld.  

Du har mångårig erfarenhet som chef inom utbildningssektorn eller liknande och har goda kunskaper om skolans mål- och styrdokument samt erfarenhet av kvalitetsstyrning. Ditt grundläggande synsätt präglas av ett tydligt elevperspektiv. 

Goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket är ett krav.

Meriterande

Det är även meriterande om du framgångsrikt har varit chef för chefer. 

Villkor

Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan senast den 28 maj. 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och att din profil samt kompetens bidrar till att sammansättningen i ledningsgruppen blir så bred som möjligt och gynnar verksamheten på bästa sätt. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/282
Kontakt
 • Ola Sundberg, Verksamhetschef, 0522-697008
 • Marcus Uppström, Sektionschef, 0522-696452
Facklig företrädare
 • Facklig företrädare nås via kommunens växel, 0522-696000
Publicerat 2023-04-27
Sista ansökningsdag 2023-05-28

Tillbaka till lediga jobb