Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vill du vara med och forma morgondagens centrala särskilda undervisningsgrupp i Uddevalla kommuns grundskola? Är du en utvecklingsinriktad enhetschef med helhetssyn och ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap? 

Om oss 

Grundskolan/grundsärskolan i Uddevalla kommun har för närvarande 25 rektorer/enhetschefer. En dag i veckan har vi rektorsmöte där aktuella frågor tas upp utifrån vårt gemensamma årshjul. Det är även ett tillfälle för informations- och erfarenhetsutbyte, utbildningar och gemensamt arbete i olika gruppkonstellationer. 

Hos oss har du stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma er specifika verksamhet, samtidigt som du aldrig står ensam med de större utmaningarna. Du kommer att arbeta tillsammans med yrkesskickliga rektorskollegor och med stöd av vårt förvaltningsteam.

Grundskolan leds av en verksamhetschef, två sektionschefer samt ytterligare nyckelfunktioner som bildar en ledningsgrupp. På grundskolekontoret finns även utvecklingsenheten med ansvar för stöd och råd i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och rektors pedagogiska ledarskap. Administrationen leds av en enhetschef och varje skola har tillgång till administrativt stöd. I kommunen finns en HR avdelning som stöttar oss i personalrelaterade frågor.

Våra fokusområden är ökad måluppfyllelse samt trygghet och studiero. Vi arbetar mycket med likvärdigheten och målet är att alla elever ska ha möjlighet att gå vidare till gymnasiestudier.

Om Källan

Källan, är en särskild undervisningsgrupp för Uddevalla kommuns grundskolor, åk 4-9. Alla elever har klasstillhörighet på en kommunal grundskola i Uddevalla men får sin undervisning på Källan under en period av sin grundskoletid. Källan arbetar kontinuerligt med uppföljning och utvärdering av elevernas förmågor. Källan arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och ett salutogent förhållningssätt.

Vi söker dig som tillsammans med personalen på Källan vill arbeta med elever i behov av särskilt stöd och utveckla verksamheten vidare. Du behöver kunna jobba elevnära och skapa relationer med elever och vårdnadshavare för att kunna fatta rätt beslut utifrån ett tydligt elevperspektiv. Ditt ledarskap kännetecknas av mod och kreativitet vilket utmärks genom att du inspirerar och entusiasmerar för att få personalen att arbeta mot gemensamma mål. Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer där hög grad av intern och extern samverkan är grunden i ditt arbetssätt. Du har ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att fatta beslut. Du är lugn, trygg och har förmågan att se helheten och få perspektiv för att ta nästa steg. 

Om dig som söker

Din roll är att tillsammans med medarbetare leda det dagliga arbetet på skolan, vara en positiv pedagogisk ledare som sätter elevernas lärande och utveckling i första rummet. Du kommer som enhetschef att ha mycket samverkan såväl med grundskolans andra rektorer som externa parter. Tjänsten omfattar ansvar för verksamheten och dess resultatutveckling, personal samt ekonomiansvar. Du tar ansvar för att leda och välja inriktning på intern fortbildning samt se till att personalen kompetensutvecklas på ett för verksamheten gynnsamt sätt. 

Din främsta uppgift som enhetschef kommer bli att, tillsammans med rektorskollegor och medarbetare, utveckla verksamheten ur ett helhets- och elevperspektiv.

  • Du har ett gott förhållningssätt och lätt för att bygga goda relationer.
  • Du trivs med att arbeta i team.
  • Du drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat. Du skapar engagemang och delaktighet hos dina medarbetare i arbetet med verksamhetens gemensamma mål och kulturbyggande av en ny skola.

Tjänsten omfattar ansvar för verksamhet och verksamhetsutveckling, ekonomi och medarbetare samt arbetsmiljö för medarbetare och elever. 

Genom ett aktivt deltagande i den dagliga verksamheten entusiasmerar du din personal, har visioner men också förmågan att omsätta idéer till praktisk handling. I ditt ledarskap bygger du framgångsrikt en vikänsla såväl med personal som med kollegor och lagspel och samarbete genomsyrar ditt arbete samtidigt som du är en trygg, tydlig och viljestark ledargestalt. Du är en person som har lätt för att bygga goda relationer och har samtidigt förmågan att skapa struktur och ordning. Vi vill att du som söker denna tjänst har stor drivkraft, vilja och uthållighet i skolutvecklingsprocesser och alltid sätter eleverna i centrum! 

Kvalifikationer

Akademisk högskoleexamen med pedagogisk inriktning krävs. Du behöver ha erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet.

Meriterande

Rektorsutbildning samt erfarenhet av att ha arbetat som rektor/enhetschef kommer att bedömas som meriterande vid rekryteringen. Du behöver vara väl insatt i lärprocesser och förutsättningar för lärandet. En god kunskap om praktisk arbete i CPS och lågaffektivt arbete är meriterande vid rekryteringen.

Villkor

Intervjuer är inplanerade till den 18 april klockan 13.00-16.30

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskomnmelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/138
Kontakt
  • Marcus Uppström, sektionschef, 0522-696452
  • Lise-Lotte Bengtsson, sektionschef, 0522-695600
Facklig företrädare
  • Sveriges skolledare, 0522-696900
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-10

Tillbaka till lediga jobb