Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Vi söker sektionschef som vill vara med och bidra till att utveckla kommunens arbete och insatser inom avdelningen social omsorg. Avdelningen består av fem sektioner och omfattar äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och missbruksområdet.

Målsättningen är att skapa framtidens socialtjänst med utgångspunkten att med brukaren i centrum utveckla våra insatser inom socialtjänsten. 

Den sektionschef vi nu söker kommer att leda och ansvara för Sektionen förebyggande och trygghet  som vill anta utmaningen att utveckla kommunens insatser inom sektionen. Sektionen innehåller Dagligverksamhet LSS, aktivitetscenter, biståndsbedömd dagverksamhet, anhörigcentralen, trygghemgång, korttidsboende enligt Sol plus äldreboendet Rosenhäll. Totalt har sektionen 10 enhetschefer.

Som chef för sektionen förebyggande och trygghet ansvarar du för den verksamhet som bedrivs inom Socialtjänsten i Uddevalla kommun. Verksamheten ska utifrån beställningar/uppdrag utveckla verksamhetens effektivitet samt kvalitet med fokus på individen och dess behov av insatser.

Du kommer ingå i avdelningens ledningsgrupp i en förändringsresa som syftar till att bedriva en kvalitativ verksamhet som verkligen samverkar över sektionsgränserna för att kunna tillgodose brukarnas behov på bästa sätt och med ett gott bemötande utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns i Uddevalla kommun de kommande åren.

Som sektionschef förväntas du leda och ha det övergripande ansvaret för din sektion och följa utvecklingen i omvärlden. Du ska driva ett innovativt, kunskapsbaserat systematiskt och kreativt utvecklings och kvalitetsarbete och bygga kontakter och samverkan internt och externt tillsammans med dina medarbetare. Din viktigaste uppgift är att leda för helheten, dvs. med tillit och fokus på brukaren.

Uppdraget innefattar följande ansvarsområden:

 • Att utföra omsorgstjänster och insatser inom LSS och SOL
 • Att leda och samordna sektionen
 • Att utföra verksamhets-, arbetsgivare- och personalansvaret.
 • Att utföra beställda uppdrag inom ramen för tilldelade/medföljande resurser och i enlighet med uppdragsgivarens krav.
 • Att driva utveckling och förbättring för att klara av kommande beställningar och krav på kvalitet och effektivitet.

För den här tjänsten är förmågan att leda i förändring viktigt. Du ska gilla utmaningar och själv identifiera och verkställa möjliga effektiviseringar. Du ska ha helhetsperspektiv och vara modig med förmåga att hitta nya lösningar som går över sektionsgränserna när så är lämpligt.

Målbilden är att skapa en verksamhet som ligger väl till kvalitetsmässigt i nationella mätningar men under riksgenomsnittet på kostnadssidan.

Du förväntas: 

 • Ha en god förmåga att sätta igång aktiviteter och nå resultat i syfte att möta de utmaningar och utvecklings och förändringsbehov som sektionen står inför.
 • Ha ett gott ledarskap som får medarbetare att växa och ta ansvar
 • Ha en drivkraft att utveckla en effektiv och kvalitativ verksamhet
 • Ha en positiv människosyn och en god social kompetens
 • Vara serviceinriktad och pedagogisk
 • Vara framtidsinriktad och strategisk
 • Ha förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • God kunskap om verksamhetens målgrupp inom lagstiftningen LSS och SOL.
 • Körkort och kör egen bil

Relevantutbildning på högskolenivå, gedigen chefserfarenhet inom området. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Intervjuer beräknas ske under vecka 34.

Sista ansökningsdag 200808Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde efter överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/301
Kontakt
 • Marion Vaern, 0522-696000
Facklig företrädare
 • Nås via kommunens växel, 0522-696000
Publicerat 2020-07-14
Sista ansökningsdag 2020-08-08

Tillbaka till lediga jobb