Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Beskrivning

Vill du vara med vid uppstart av en ny bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS? Gruppbostaden är utformad för att kunna tillgodose en god boendemiljö för personer med svåra perceptionsstörningar. Arbetsgruppen kommer att arbeta för att skapa tillit genom ett strukturerat arbetssätt och nära individuellt arbete.

Vi söker nu 6 stödpedagoger som kommer att ingå i en arbetsgrupp tillsammans med stödassistenter och verksamhetspedagog. Gruppbostaden består av sex lägenheter och personalgruppen skall arbeta i team riktat mot vissa brukare samt vid behov mot övriga team i boendet. Arbetstiden kommer att vara förlagd till dag, kväll, sovande jour och varannan helg.

I samband med uppstart av verksamheten kommer du att genomgå utbildning i utmanande beteende och lågaffektivt bemötande, samt utbildning i hot och våld på arbetsplatsen.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd i en trygg och stimulerande miljö utifrån varje persons enskilda behov. Stöd vid kontakter med daglig verksamhet, familj, vänner samt att uppmuntra till och stödja i fritidsaktiviteter. I arbetet ingår omsorg, ADL, sjukvårdande arbetsuppgifter på delegation från sjuksköterska och annan legitimerad personal, dokumentation och alla i ett hem förekommande uppgifter såsom stöttning vid städning, tvätt, inköp och matlagning. 

Som stödpedagog har du ett förhållningssätt och ett bemötande som ger individuellt anpassat stöd i den dagliga livsföringen. Det innebär att insatser ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov och minska individens funktionsnedsättning i förhållande till miljö/hinder/bemötande. I rollen som stödpedagog ska du arbeta för ett pedagogiskt förhållningssätt, du ska ha förmåga att leda verksamhetsmöten samt se till att fattade beslut kring brukarna, genomförs, följs upp och utvärderas.Du ansvarar för att genomförandeplaner upprättas och kvalitetssäkras. Du söker aktivt ny kunskap, har ett reflekterande arbetssätt och är en förebild som vägleder dina stödassistentkollegor i det dagliga arbetet. På uppdrag från verksamhetspedagog ansvarar du för att nya metoder prövas i verksamheten. På arbetsplatsen och i det team du ingår, har du det övergripande pedagogiska ansvaret för de boende.

Kvalifikationer

KY/YH-utbildning motsvarande 200 yrkeshögskolepoäng inom området funktionsnedsättning eller högskoleutbildning motsvarande 60 högskolepoäng utifrån vad arbetsgivaren bedömer adekvat för området. Arbetet kräver personliga egenskaper såsom ett sympatiskt och pedagogiskt förhållningssätt, god samarbetsförmåga, stresstålighet, förmåga att ta eget ansvar och att arbeta självständigt. Erfarenhet av arbete som stödpedagog, att ha tillämpat lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik, erfarenhet av psykiatri och neuropsykiatri samt goda kunskaper om autism, funktionsnedsättningar och dess konsekvenser. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Att aktivt ha arbetat med digitala plattformar är meriterande. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 200501
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/544
Kontakt
  • Hanna Klingsander, 0522-69 60 00
Facklig företrädare
  • Nås via kommunens växel , 0522- 69 60 00
Publicerat 2019-12-10
Sista ansökningsdag 2020-01-19

Tillbaka till lediga jobb