Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Då en av våra kollegor kommer att gå vidare till en annan arbetsplats erbjuder vi ett viktigt och utvecklande arbete med intressanta, omväxlande och utmanande arbetsuppgifter och ett härligt arbetsklimat med ett tiotal engagerade och glada arbetskamrater.

Samverkande överförmyndare i Uddevalla handlägger genom ett samverkansavtal överförmyndarens ärenden för kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Tanum, Sotenäs, Strömstad och Uddevalla. Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet vars uppgift är att utöva tillsyn över det uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare utför. God man, förvaltare eller förmyndare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter. Verksamheten är lagstyrd främst av föräldrabalken, ärvdabalken, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen.

Vi erbjuder ett självständigt arbete med tillsyn, utredning och handläggning av ärenden som rör god man-/ förvaltar-/och förmynderskap inklusive godmanskap för ensamkommande barn. 

Du kommer att utreda och ansöka hos tingsrätten om anordnande, upphörande och jämkning av ställföreträdarskap. I arbetet har du kontakt med många olika aktörer och myndigheter exempelvis domstolar och socialtjänst. Det ingår också att företräda överförmyndaren vid förhandling i domstol. I arbetsuppgifterna ingår även att utreda samtycken till fastighetsförsäljningar, arvskiften, ansökningar om uttag samt andra, i första hand ekonomiska, rättshandlingar. Rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare är andra uppgifter som ingår i tjänsten. I uppgiften att utöva tillsyn ingår bland annat granskning av redovisningshandlingar såsom förteckningar, års-/sluträkningar och redogörelser. I tjänsten ingår att vara juridiskt stöd till kollegorna. Tjänsten kan även innebära ett visst samordningsarbete.

Du har akademisk utbildning som jurist eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har vana av utrednings- och handläggningsarbete samt myndighetsutövning från offentlig myndighet. Erfarenhet av arbete i överförmyndarverksamhet är meriterande. Du har erfarenhet av och goda kunskaper inom svensk lagstiftning med tyngdpunkt på familjerätt och arvsrätt. Vi uppskattar att du har god kommunikationsförmåga och förmåga att formulera dig tydligt i tal och skrift. Du kan arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kan ta egna initiativ, fatta beslut och har vana att prioritera. Du bör vara utåtriktad, ha god initiativförmåga och samarbetsförmåga. Du är organiserad och strukturerad, kan hantera flera saker på en gång med bibehållen kontroll. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/535
Kontakt
  • Pernilla Andemore, 0522-696046
Facklig företrädare
  • Bengt Westlund, Vision, 0522-698080
  • Ewa-Lena Persson, Akademikerförbundet SSR, 0522-696126
Publicerat 2019-12-23
Sista ansökningsdag 2020-01-19

Tillbaka till lediga jobb