Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.


I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.


Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän!

Beskrivning

Norgårdenskolan är en 7-9 skola med knappt 400 elever och drygt 50 personal, fördelade på fyra arbetslag och 15 klasser. Skolan leds av rektor med två ledningsresurser (bitr. rektor)samt arbetslagens samordnare.

Skolan ligger i Herrestadsområdet ca en mil från Uddevalla centrum (mot Torp). Vi är just nu inne i ett mycket intressant utvecklingsskede där vi utifrån kulturanalyser, enkätundersökningar, observationer samt resultatanalyser satt upp nya konkreta utvecklingsområden. Vi deltar också i centrala skolutvecklingsprocesser tillsammans med övriga rektorer och centrala skolutvecklare.

Ett av våra mål på såväl central som lokal nivå är att utveckla våra lärmiljöer med hjälp av digitala verktyg. I syfte att stödja denna utveckling tilldelas samtliga elever en personlig dator i samband med läsårsstart och vi har satsat på digitala läromedel som ett komplement till övriga läromedel. Ett annat fokusområde är studiero och i samband med detta har vi anställt 1 socialpedagog till varje arbetslag

Våra stora utvecklingsområden är IKT (digitalt lärande), BFL (formativt lärande)och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.  

Hösten 2016, startade en särskild undervisningsgrupp på skolan. Målgruppen är elever inom autismspektrat eller med liknande behov. Syftet med gruppen är att alla barn skall få möjlighet att lyckas i skolan.

Det tvärprofessionella arbetslaget består av 2-3 lärare, 1 socialpedagog samt 1 elevassistent. Arbetslaget kommer över tid att erbjudas professionell handledning genom elevhälsans försorg.

Den pedagogiska grundsynen för verksamheten kommer att vara att erbjuda eleverna stöd i en särskild undervisningsgrupp placerad centralt i skolan. Som grund kommer eleven att undervisas i hemvisten men vi kommer att jobba med höga förväntningar på elevens förmåga att ingå i ordinarie klass och samtliga elever kommer att ha en klasstillhörighet.

Arbetsuppgifter

Arbetslagets primära uppdrag är att möta individens behov av undervisning och anpassning. Målsättningen är inkludering utifrån den enskilda elevens behov. Samverkan med övriga arbetslag kommer att vara en framgångsfaktor för eleven och är därmed prioriterat. 

En framgångsfaktor för skolan är att arbetslaget i den särskilda undervisningsgruppen delar med sig av sina erfarenheter och sina lärdomar till övriga arbetslag på skolan

Kvalifikationer

Lärarlegitimation för år 4-9. Bred behörighet inom framförallt ma och no/so kommer att vara underlag för urval. Målet är tre lärare med en samlad behörighet i sv/eng, ma/no samt so.

Erfarenhet av tidigare arbete med elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar, särskilt autism är meriterande . 

Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete på en 7-9 skola samt erfarenhet av förekommande program/system (Dexter, Unikum, Google apps for education etc). Meriterande kommer också att vara tidigare erfarenhet av att jobba med digitala lärprocesser samt formativ bedömning/formativa lärprocesser.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och färdigheter. Vidare arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering och eftersträvar följande väsentliga kompetenser: hög personlig mognad, god samarbetsförmåga, gott ledarskap, mål - och resultatorienterad, strukturerad och flexibel samt kreativ.

Villkor: 
Tillsvidareanställning på heltid.

Övrigt:
Rekrytering kommer att ske löpande, vilket betyder att du kan bli kallad till intervju innan ansökningstiden gått ut.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/20
Kontakt
  • Camilla odinger, biträdande rektor, 0522 696678
Facklig företrädare
  • Lärarförbundet, 0522- 69 80 85
  • Lärarnas Riksförbund, 0522-69 80 86
Publicerat 2018-01-16
Sista ansökningsdag 2018-02-16

Tillbaka till lediga jobb