Vi har över 5000 medarbetare fördelat på cirka 200 yrken. Detta gör oss inte bara till den största arbetsgivaren i Uddevalla, utan även den arbetsgivare som erbjuder flest valmöjligheter för dig som vill börja jobba här. Alla som jobbar här utgör skillnad för våra medborgare på riktigt och utför vad vi vill kalla Sveriges Viktigaste Jobb!

Vill du utvecklas med oss?
Som medarbetare hos Uddevalla kommun är du med och bidrar till att ge en god samhällsservice till våra medborgare, du är med och utvecklar Uddevalla kommun – Med liv och lust helt enkelt.

Vår vision och värdegrund

Vår vision – Uddevalla hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Uddevalla kommuns vision är att medborgare såväl som våra medarbetare ska må bra, vara stolta och ha framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin omgivning. Vi tror på att mångfald och jämställdhet bidrar till att utveckla ett hållbart samhälle både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Vår värdegrund – I mötet med medborgarna och varandra

Med vår värdegrund beskriver vi hur vi beter oss i mötet med våra kollegor, kunder, kommuninvånare och brukare. Värdegrunden består av Öppenhet, respekt och professionalitet och det är den kulturen som vi vill ska genomsyra all vår verksamhet.

Öppenhet
Vi är öppna och ger ett gott bemötande som kännetecknas av engagemang, tillgänglighet och likvärdighet

Respekt
Vi tar hänsyn till människors lika värde och är måna om att ge ett jämlikt och respektfullt bemötande och en likvärdig service.

Professionalitet
Vi har kunskap och kompetens och vårt bemötande präglas av professionalitet som bidrar till rättssäkerhet

Vad är du intresserad av? 

Vårt hållbarhetsarbete – För ett hållbart samhälle

Uddevalla kommun arbetar tillsammans med Övriga Sverige och hela världens för att nå en hållbar utveckling till 2030. I kommunens strategiska plan ingår FN:s globala mål och Agenda 2030 som en övergripande strategi, hållbar utveckling ska vara vägledande i alla beslut i kommunen. Det innebär en ständig strävan efter att tillämpa de globala miljömålen och Agenda 2030. Gemensamt arbetar vi för att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Fossilfritt Uddevalla 2030

Sen 2010 är Uddevalla kommun Fairtradediplomaterad, kommunen är också ISO 14001 certifierad. Detta innebär att kommunen blir granska av externa miljörevisorer vad gäller hur vi arbetar med miljöfrågor i organisationen. Nu är ett viktigt mål för Uddevalla kommun att bli ett fossilfritt Uddevalla 2030.

Vilket jobb passar dig? 

 

Sveriges viktigaste jobb

Hur är det att jobba hos oss?

Vi vill kunna ge tillbaka till våra medarbetare genom att erbjuda ett arbete där du känner delaktighet, arbetsglädje och stolthet varje dag du går till jobbet. I ett led av att bidra till ett hållbart arbetsliv har vi förmåner med ett hälsofrämjande fokus.

För att bidra till ett mer hållbart arbetsliv har vi förmåner med ett hälsofrämjande fokus, de ska underlätta våra medarbetare och ge dem förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Förutom utveckling i det dagliga arbetet handlar det om goda anställningsvillkor som möjlighet till flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och gratis tillgång till våra gym ute i våra verksamheter.

Jämställdhet och mångfald – En självklarhet

Alla våra arbetsplatser präglas av inkludering och vi erbjuder alla samma möjligheter oavsett anställningsform, kön, ålder, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck. Vi tar vara på våra medarbetares kompetenser och erbjuder dem möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesgrupper.

Möt våra medarbetare

Sofia Karlsson

Stödpedagog

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Markus står framför en vit vägg, han har röda kockkläder som det står Uddevalla kommun på

Markus Johansson

Köksmästare

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Joel Thölix

Planarkitekt

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Pia Dafgård

Enhetschef

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Viktor Miller

Socialsekreterare

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Frida Läckström

Teamledare

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Igor Marjanovic

Fältsekreterare

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Viktoria Paulsson

IT-utvecklare

(Cliquez ici pour plus d'informations)

Lediga jobb hos oss

Schemaläggare inom social omsorg

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 20/06/2021


Kurator till Gymnasiesärskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 20/05/2021


Dalabergsskolan Lärare åk 4-6

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 21/05/2021


Gymnasial lärlingskoordinator, Uddevalla

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 20/05/2021


Handläggare, inriktning bygglov

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Date limite d'application 26/05/2021


Besöksvärdar till Vaccinering i Agnebergshallen

Uddevalla kommun, Kultur och Fritid, Uddevalla
Date limite d'application 19/05/2021


Bibliotekarie

Uddevalla kommun, Uddevalla
Date limite d'application 24/05/2021


Marknadsförare

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 18/05/2021


Stödpedagog

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 23/05/2021


Sjuksköterska - Vård-och Omsorgsboende

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 30/05/2021


Enhetschef fastighetsförvaltning

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Date limite d'application 16/05/2021


Lärare i musik 4-6 Äsperödsskolan/ Hovhultskolan/ 4-9 Källan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 21/05/2021


Enhetschef Källan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 14/05/2021


VVS Ingenjör, Enheten Trafik och Förvaltning

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Date limite d'application 30/05/2021


Leg. Sjuksköterska med placering natt

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 20/06/2021


Lärare F-6, Sommarhemsskolan F-6

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 13/05/2021


Enhetschef - Utredningsenheten Barn och Unga

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 23/05/2021


Socialsekreterare missbruksstöd

, , Uddevalla
Date limite d'application 23/05/2021


Lärare Trä och metallslöjd Unneröd/Sandersdalsskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 14/05/2021


Enhetschef Bygg- och miljöprövning inom Samhällsbyggnadsförvaltningen

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Date limite d'application 16/05/2021


IT systemspecialist

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Date limite d'application 25/05/2021


Stödpedagog

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 31/05/2021


Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 14/05/2021


Specialpedagog, inriktning utvecklingsstörning

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 14/05/2021


Säkerhetssamordnare

Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, Uddevalla
Date limite d'application 16/05/2021


Lärare år 1-3 Hovhultskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 23/05/2021


Lärare till särskild undervisningsgrupp på Sommarhemsskolan 7-9

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 10/05/2021


Projektledare - planering och projektering för husprojekt

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Uddevalla
Date limite d'application 12/05/2021


Engagerade och drivna Kockar sökes som timvikarier till Måltidsservice

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 16/05/2021


Lärare årskurs 1-3 Norrskolan

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 16/05/2021


Stödassistent

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 20/06/2021


Lärare till Källdalsskolan F-3

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning, Uddevalla
Date limite d'application 16/05/2021


Leg. Arbetsterapeut

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 11/05/2021


Vi behöver dig nu och /eller i sommar inom social omsorg 2021

Uddevalla kommun, Socialtjänsten, Uddevalla
Date limite d'application 30/06/2021


Spontantansökan

Finns det ingen ledig tjänst som passar just idag? Välkommen att skicka in en spontanansökan till oss!

 

 

kommunen@uddevalla.se

Telefon: 0522-69 60 00

Röststyrd växel: 0522-69 70 00