Uddevalla kommun, Barn- och utbildning

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 57 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!

Vill du vara med och forma morgondagens skola i Uddevalla kommun?

Är du en utvecklingsinriktad rektor med helhetssyn och ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap? Då kan det vara du som är en av grundskolans nya rektorer!

Om oss

Vi har 25 rektorer/enhetschefer. En dag i veckan möts vi där aktuella frågor tas upp utifrån  årshjulet. Det är även ett tillfälle för informations- och erfarenhetsutbyte, utbildningar och arbete i olika grupper. Hos oss har du stor frihet att tillsammans med dina medarbetare utforma  verksamheten, samtidigt som du aldrig står ensam med de större utmaningarna.

Du arbetar tillsammans med skickliga kollegor och med stöd av vårt förvaltningsteam.  Utvecklingsenheten har  ansvar för stöd och råd i systematiskt kvalitetsarbete, kompetensutveckling och pedagogiskt ledarskap. Administrationen leds av enhetschef och varje skola har tillgång till administrativt stöd. HR-avdelningen stöttar i personalfrågor.

Om dig

Din främsta uppgift som rektor kommer bli att, tillsammans med kollegor och medarbetare, utveckla verksamheten ur ett helhets- och elevperspektiv:

  • Du har ett gott förhållningssätt och lätt för att bygga goda relationer.
  • Du trivs med att arbeta i team.
  • Du drivs av en vilja att arbeta målinriktat och att åstadkomma resultat.
  • Du skapar engagemang och delaktighet hos dina medarbetare i arbetet med verksamhetens gemensamma mål

Du har ansvar för verksamhet och utveckling, ekonomi och medarbetare samt arbetsmiljö. Våra fokusområden är ökad måluppfyllelse samt trygghet och studiero. Vi arbetar med likvärdigheten och målet är att alla elever ska ha möjlighet att gå vidare till gymnasiestudier.

Du bygger en vikänsla med personal och kollegor och samarbete genomsyrar arbetet samtidigt som du är en trygg, tydlig och viljestark ledare. Du har lätt för att bygga goda relationer och  förmågan att skapa struktur och ordning. Du har stor drivkraft, vilja och uthållighet i skolutvecklingsprocesser och sätter eleverna i centrum!

Om enheterna

Källdalsskolan F-3

Nuvarande rektor har valt att gå vidare till tjänst. Skolan är nybyggd och har ca 530 elever och är uppdelad i tre enheter med tre rektorer (F-3, 4-6 och anpassad grundskola samt fritidshem). Skolan är planerad och utformad så att klasserna har egna hemvister med grupprum, för att skapa den lilla skolan i den stora. Skolan är skofri för en ren och lugn inomhusmiljö. Det finns också en fritidsgård och bibliotek för allmänheten.

Rektorerna har ett tätt samarbete och driver verksamheten med visionen EN skola för alla. Vi söker dig som vill fortsätta det arbetet och som ser vinster i att samarbeta, diskutera, hjälpa varandra och arbeta över gränserna.

Behörigheten är hög både i skola och på fritids. Kännetecknande för personalen är att man tar stort ansvar, ser vinsten i att samarbeta, vill framåt och har roligt ihop. Under första tiden på ”nya skolan” har vi arbetat mycket med strukturer. Nu ligger det ett större fokus på att utveckla undervisningen i riktning mot ökad måluppfyllelse och studiero. Exempel på områden vi arbetat med är planering, röda tråden, lektionsstruktur, förstå och använda tal, att analysera och förändra sin undervisning.

Dalabergsskolan F-6

Nuvarande rektor har valt att gå vidare till tjänst.  Skolan ligger i stadens norra stadsdelar nära till skog, sjö, ishall och pulkabackar. Här har vi höga förväntningar på varandra och hela vårt fokus ligger på måluppfyllelse samt trygghet och studiero. Det finns 310 elever  och ca 50 medarbetare. Årskursens team är medarbetarnas grundtillhörighet där planering, genomförande och analys av undervisningen genomförs.

Fritidshemmet planerar och genomför aktiviteter på alla raster. Elevhälsan består av rektor och bitr. rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog och socialpedagog. Det är viktigt för oss att du har erfarenhet av flerspråkighet och av arbete i ett sociokulturellt utsatt område samt har ett interkulturellt förhållningssätt.

Dalabergsskolans pedagogiska framgångsverktyg:

CPS, samarbetsbaserad, elevaktiv problemlösning Lågaffektivt bemötande Normkritiskt förhållningssätt Höga och tydliga förväntningar på alla medarbetare och på eleverna.

Unnerödsskolan 4-6

Nuvarande rektor går i pension. Kommunen genomförde en förändring i skolstrukturen HT22. Den innebar att den tidigare F-5 skolan blev en fyrparallellig 4-6 skola med en jämn, inspirerande och utvecklande mångfald. Det finns ca 270 elever och fritids har ca 40 elever.

Skolan har under första året arbetat med att skapa en skola med trygghet, studiero och god måluppfyllelse. Tid har lagts på att arbeta fram en organisation med tydliga rutiner och struktur för att ha en god grund att nästa läsår satsa mer på utveckling.

Viktigt är att ha en god struktur, plats för kreativitet och utveckling, trivsel och glädje, allt i nära samarbete både med närmaste kollegorna och hela skolan. Du kommer att ta över en skola som fungerar väl men är mer i startgroparna med utvecklingsarbetet. Du kommer därför att få möjlighet att vara med från början och forma det tillsammans med personalen.

Ramnerödsskolan F-6

Detta är en skola i förändring. Från att tidigare varit en 7-9 skola med stadens mest segregerade elevunderlag blir skolan från HT 2023 en F-9 skola med ett elevunderlag som speglar vår kommuns mångfald på ett fantastiskt sätt. Resan har påbörjats med en F-3 enhet, som varit utlokaliserat, men som nu flyttat in i nybyggda lokaler på Ramnerödsskolan F-9. Till hösten flyttar 4-6 från Hovhult in i lokalerna och skolan blir därmed en komplett F-9 skola.

Sammanslagningen med Hovhult, nya lokaler och delvis ändrat elevunderlag är alla delar som bidrar till att skolan är i en spännande fas. Det senaste året har en arbets- och utvecklingsorganisation för hela F-9 tagits fram med fokus på relation, tydlighet och förväntningar i arbetet med såväl kunskaper som trygghet och studiero. Eleven är i fokus i allt vi gör och vi drivs av en hög tro på att våra elever gör rätt om de kan och att vi gemensamt arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem att lyckas. Arbetet har redan gett goda resultat på 7-9 och vi ser framemot att arbeta ihop organisationen på hela F-9. Därför söker vi en rektor för F-6 som vill leda detta arbete tillsammans med rektor för 7-9.

Kvalifikationer

Akademisk högskoleexamen, pedagogisk inriktning krävs. Samt erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet.

Meriterande

Rektorsutbildning samt yrkeserfarenhet som rektor kommer att bedömas som meriterande.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/119
Kontakt
  • Marcus Uppström, 0522-696452
  • Lise-Lotte Bengtsson, 0522-695600
Facklig företrädare
  • Sveriges Skolledare, 0522-696900
Publicerat 2023-03-06
Sista ansökningsdag 2023-03-26

Return to job vacancies