Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Uddevalla – en plats för hela livet 

Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.  

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla. 

Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.  

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss! 

Beskrivning

IFO sektion vuxen och funktionshinder är en del av Socialtjänstens förvaltning Individ och familjeomsorg. Förvaltningen IFO består av avdelningen barn och unga samt avdelningen Vuxen och funktionshinder. Inom avdelningen Vuxen och funktionshinder finns följande enheter: enheten för biståndsbedömning SoL, enheten för biståndsbedömning socialpsykiatri/LSS, och enheten för missbruksstöd samt utförandeverksamheter för socialpsykiatrin och missbruksstöd.

Biståndshandläggare på enheten Vuxen och Funktionshinder utreder och fattar beslut för vuxna med psykiska funktionshinder enligt Socialtjänstlagen samt för barn och vuxna enligt LSS. Uppdraget för enheten är att säkerställa en likvärdig och rättssäker handläggning med fokus på den enskildes inflytande och delaktighet. Uppföljningsansvaret av beviljade insatser och samverkan en stor del av arbetet. Handläggningen sker enligt Socialstyrelsen riktlinjer och dokumentation är en viktig del i arbetet. Vi arbetar och utreder enligt IBIC, Individens Behov I Centrum. Enheten består av 11 handläggare, en förste socialsekreterare och en enhetschef.

Arbetsuppgifter

I rollen som förste socialsekreterare kommer du utgöra ett aktivt, tillgängligt och yrkesmässigt stöd för biståndshandläggarna i det dagliga arbetet. Du stöttar medarbetarna i handläggning av ärenden, bedömningar och beslutsfattanden och genom ett coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för en trygg och hållbar arbetsmiljö. I rollen har du ärendehandledning både enskilt och i grupp. Du kommer även att samverka med andra aktörer, både internt och externt.

Du håller dig uppdaterad vad gäller föreskrifter, aktuell forskning inom området, allmänna råd från Socialstyrelsen, förändringar inom lagstiftningen och dess tillämpning för att säkerställa en god kvalitet på vår myndighetsutövning. 

Som förste socialsekreterare deltar du i olika typer av utvecklingsuppdrag och har en viktig roll gällande att främja metodutveckling inom området kopplat till vårt uppdrag.  Du samverkar nära med enhetschef och är ett viktigt komplement till enhetschefen. 

Du företräder socialtjänsten i individutskottet samt i förekommande juridiska processer och förhandlingar.

Kvalifikationer

Krav för tjänsten är att du är utbildad socionom samt har dokumenterad erfarenhet av att jobba i arbetsledande position. Ytterligare krav är att du har erfarenhet av myndighetsutövning utifrån LSS och SoL. Rollen ställer krav på gedigen kunskap kring de juridiska aspekter som är gällande inom ramen för uppdraget. Du har erfarenhet av samverkansarbete och ser detta som en självklarhet i ditt arbete. 

Du är en person som har förmåga att skapa engagemang och delaktighet i en arbetsgrupp.

Du har ett coachande förhållningssätt som innebär att du strävar efter målsättningen att medarbetarna ska bli självständiga i sitt yrkesutövande.

I rollen som förste är det viktigt att du har fallenhet för att uttrycka dig i tal och skrift, samt är flexibel och pedagogisk i ditt sätt att uttrycka dig så att du når fram med din kunskap till andra.

Då rollen innebär arbetsledning är det en förutsättning att du har god förmåga att självständigt och flexibelt kunna prioritera och genomföra arbetet. Denna förmåga gör att du även kan stötta medarbetarna att upprätthålla god struktur i sitt arbete.

Eftersom du samverkar med både medarbetare, dem vi är till för samt externa och interna samverkanspartners, är det av stor vikt att du är en person som fokuserar på att bygga goda och förtroendefulla relationer.

Du har lätt för att själv ta till dig ny information och en förmåga att dela med dig av kunskap och erfarenheter som organisationen kan ha nytta av.

Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt klimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Arbetet som förste socialsekreterare kräver även att du har förmåga att ställa om i det dagliga arbetet för att stötta där det behövs. Samtidigt behöver du ha god förmåga att strukturera, prioritera och följa upp arbetet.

Som person är du trygg, stabil och stresstålig och visar på en empatisk förmåga även vid de komplexa situationerna.

Du kommer till en arbetsplats med stort engagemang för dem vi är till för och som trivs att arbeta tillsammans.

Villkor

- B-körkort krävs

- Distansavtal erbjuds utifrån verksamhetens behov

- Fiskvårdsbidrag och friskvårdstid tillämpas. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230601
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/102
Kontakt
  • Cecilia Solving, 0522696756
Facklig företrädare
  • Nås via kommunens växel, 0522696000
Publicerat 2023-02-28
Sista ansökningsdag 2023-03-27

Tillbaka till lediga jobb