Uddevalla kommun, Socialtjänsten

Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 57 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.

I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.

Uddevalla - en plats för hela livet

Beskrivning

Avdelning vuxen och funktionshinder är en del av Socialtjänsten och består av myndighetsutövning för vuxna och LSS (barn och vuxna) samt utförare inom missbruk och socialpsykiatri. Till socialpsykiatrins utförarverksamheter söker vi nu en verksamhetspedagog som kommer att fungera som en resurs för verksamheterna, täcka upp vid behov samt tillsammans med de andra verksamhetspedagogerna arbeta med kvalitetsutveckling som rör hela verksamhetsområdet.

I rollen ingår ett nära samarbete med avdelningens övriga verksamhetspedagoger för möjlighet till att säkerställa likabehandling, gemensam kunskapsutveckling osv. Du stöttar och arbetar tillsammans med ansvarig enhetschef för att uppnå verksamhetens mål, att arbeta med kvalitet och driva utvecklingsfrågor. Mål för verksamheten är att brukarna utifrån sina individuella förutsättningar och förmågor skall få en trygg och meningsfull tillvaro där vi arbetar med att självständiggöra i den utsträckning det är möjligt.

Arbetsuppgifter

Verksamhetspedagogen har ett övergripande ansvar för att utveckla det sociala och pedagogiska arbetet i verksamheten och står för det vardagliga metodstödet till medarbetarna. Uppdraget innefattar även att söka ny kunskap kring arbetsmetoder och förankra dessa i verksamheten samt följa upp tillsammans med personalgruppen. Utifrån brukarnas individuella behov och riktlinjer för verksamheten har verksamhetspedagogen en central roll i att handleda och stötta personalen. Som verksamhetspedagog är det viktigt att kunna lyfta fram, tillvarata och uppmuntra arbetsgruppens styrkor och kompetens samt utmana till ny kunskapsinhämtning. Det pedagogiska arbetet innefattar även samverkan med andra enheter och utvecklingsarbete inom organisationen. Arbetet sker i nära samarbete med enhetschef och legitimerad personal. Vissa administrativa uppgifter ingår i arbetet.

Tjänsten kommer att inledas vid boendestödet där vi står inför större spännande förändringar under året. Då kommunfullmäktige beslutat att att boendestödsverksamhet ska utföras av kommunen kommer de brukare som haft stöd via privat aktör (LOV, Lagen om Valfrihet) under hösten att övergå till kommunens boendestöd. Det betyder att verksamheten kommer att växa, både kring antalet brukare och medarbetare vilket också gör att verksamheten kommer att flytta till nya större lokaler. Utöver det kommer arbetssätt och planering ses över för att vi ska kunna arbeta relationsbaserat med hög kontinuitet med hög delaktighet från våra brukare.

Kravspecifikation

Högskoleutbildning till socialpedagog, socionom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Grundläggande kunskap om SoL-lagstiftningen och hur den används i det praktiska arbetet samt datorvana är ett krav.

Kunskap om personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet samt god kunskap om lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik är ett krav. Vidare krävs god kunskap om neuropsykiatriska funktionshinder och social dokumentation.

Kunskap om IBIC och särskild problematik såsom samlarbeteende samt ESL (ett självständigt liv) är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som personlig mognad, flexibilitet, förmåga att samverka och initiativtagande. Förmåga att leda och få med sig andra, arbeta motiverande samt att kunna arbeta i grupp och självständigt är särskilt viktigt.

Övrigt

Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uddevalla
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/360
Kontakt
  • Sandra Kullberg, 0522-698007
  • Anna Baldesjö, 0522-697737
Facklig företrädare
  • Nås via kommunens växel, 0522-696000
Publicerat 2023-05-23
Sista ansökningsdag 2023-06-18

Tillbaka till lediga jobb